Om Induktionsvärme

“Induktionsvärmning är en kontaktfri metod som kan användas för att värma upp metaller. Induktionsvärmaren skapar ett alternerande magnetfält som genererar virvelströmmar inuti materialet. Det är dessa virvelströmmar som genererar värmen.”

HUR FUNGERAR DET ?

När man talar om induktion talar man ofta om induktionsvärmarens effekt. Men effekten är bara en av tre viktiga parametrar. De andra två är arealen över vilken effekten produceras, och frekvensen. Effekten per enhetsareal är en mycket viktig parameter, där själva induktorn är helt avgörande för att uppnå hög effekttäthet.På detta område är Alesco världsledande.

Den sista faktorn, frekvensen, är alltid en kompromiss. I princip gäller att ju lägre frekvensen är, desto djupare magnetisk penetration får du in i materialet. Alescos trefasmaskiner arbetar i en fixerad frekvens på 15–18 kHz (beroende på modell) vilket skapar värme djupt inne i materialet – och generellt är det detta du vill ha. Vid värmning på högre frekvenser skapar man istället ytvärme, vilket innebär risk för överhettning och ytskador.

VILKA ÄR FÖRDELARNA?

De viktigaste användningsområdena för våra induktionsvärmare är att lossa mekaniska leder, värmeriktning och för-/eftervärme av svetsade detaljer i produktionsprocesser.

Att arbeta med induktion är annorlunda än att arbeta med öppen låga, eftersom värmen omedelbart skapas djupt inne i den del du värmer. Induktionen skapar en omedelbar skillnad i temperatur mellan ledens olika delar, vilket leder till rörelse som ”bryter” bindningen och minskar det vridmoment som krävs för att frigöra leden.

Spara tid och energi – Användningen av induktiva värmeverktyg erbjuder mycket snabb, exakt och energieffektiv uppvärmning. Det är också en skonsam process jämfört med öppen låga och du sparar tid eftersom du inte behöver demontera värmekänsliga delar eller vänta på att verktyget ska värmas upp – Så snart strömmen flyter börjar uppvärmningen via högfrekventa magnetfält och eftersom värmen genereras i själva arbetsstycket förloras ingen energi under transporten.

ANLEDNINGAR TILL ATT ANVÄNDA INDUKTIONSVÄRME!

ERSÄTT DEN ÖPPNA LÅGAN
  • Man får en utökad kontroll över uppvärmningsprocessen
  • Effektiv materialutvidgning med hjälp av djupgående värme.
  • Sparar tid – inget behov av demontering av värmekänsliga delar
  • Tar bort behovet av direktkontakt under uppvärmning 
  • Värmer alla metaller, även omagnetiska som koppar, aluminium och rostfritt stål.
SÄKRARE ARBETSMILJÖ
  • Minimerar ångorna under uppvärmningen

  • Möjlighet till kraftigt reducerade försäkringskostnader bara genom att ta bort riskerna som kommer med att använda gas. 

  • Ett mer ergonomiskt sätt att arbeta – inget behov av extra skyddsutrustning

  • Vanliga skador på axlar och rygg samt klämskador kan undvikas genom att låta induktionsvärmaren göra jobbet åt dig.

Jämföra induktionseffekt
Utformade för att hålla dig säker

Ett av Alescos huvudfokus är att designa säkra maskiner som hjälper dig att skapa en säker arbetsmiljö. Våra induktionsvärmare följer 2013/35/EU, det europeiska direktivet gällande hälsa och säkerhet vid exponering för magnetfält. Induktionsvärmaren har även inbyggt överhettningsskydd och kortslutningsskydd.

With our Induction heaters we make your job easier!
Take a look around our website, you will find photos and videos that will show how an induction heater can be useful for you.

/ TEAM ALESCO