METALLBEARBETNING | SMIDE

metallbearbetning/smide

Förbättrad hantverksskicklighet och effektivitet med induktionsvärme för smeder och metallarbetare – framtiden för metallarbetare helt enkelt!

Induktionsvärmningstekniken från Alesco Induction Heaters erbjuder smeder och metallarbetare ett säkrare och mer effektivt sätt att värma upp metaller. Denna metod eliminerar farorna som förknippas med öppen eld och brännbara gaser som vanligtvis används i traditionella smides- och metallbearbetningsmetoder. Minskningen av dessa risker gör inte bara arbetsplatsen säkrare, utan möjliggör också för hantverkarna att fokusera på sina precisa uppgifter utan oro för olyckor eller skador.

Användningen av induktionsvärme påskyndar processen för att värma upp metaller, vilket kan minska tiden som krävs för uppgifter såsom smide, böjning, formning och sammanfogning av metallkomponenter avsevärt. Denna ökade effektivitet kan leda till högre produktivitet i verkstaden. Dessutom ger induktionsvärme kontrollerad värme som skyddar metallen från överhettning och sprickbildning, vilket säkerställer att metallens integritet bibehålls under komplexa processer.

En annan viktig fördel med att använda Alescos induktionsvärmare är deras miljömässiga fördelar. Till skillnad från konventionella gasbrännare minskar induktionsvärme utsläppen av växthusgaser, vilket stöder en renare och mer hållbar arbetsmiljö. Induktionsvärmare är mångsidiga verktyg som kan användas för en rad metallbearbetningsapplikationer, inklusive att lossa täta fogar, böja och forma metallstycken, värma upp metall för enklare hantering och förbereda metaller för komplexa monteringar.

Nedan har vi sammanställt en serie videoklipp som demonstrerar de mångsidiga tillämpningarna av vår induktionsvärmningsteknologi, vilket visar hur den kan transformera traditionella smides- och metallbearbetningsprocesser.

Olika användningsområden för våra maskiner

RIKTNING AV METAL MED ALESCO

MASKINEN SOM ANVÄNDS I VIDEON:  INTER 8/12

SMIDE MED ALESCO

MASKINEN SOM ANVÄNDS I VIDEON: INTER 8/12 

FÖRVÄRMING INNAN BÖJNING AV ARMERINGSJÄRN

MASKINEN SOM ANVÄNDS I VIDEON: ACE12+NIX3

FÖRVÄRMING INNAN BÖJNING AV ARMERINGSJÄRN

MASKINEN SOM ANVÄNDS I VIDEON: ACE12+NIX3

BÖJNING/BEARBETNING AV STÅL

MASKINEN SOM ANVÄNDS I VIDEON:  ACE12+NIX3

BÖJNING/BEARBETNING AV STÅL

MASKINEN SOM ANVÄNDS I VIDEON:  ACE12+NIX3