Vad är induktionsvärmning?

Induktionsuppvärmning är en kontaktfri metod som kan användas för att värma metaller. Induktionsvärmaren skapar ett alternerande magnetiskt fält som genererar virvelströmmar inuti materialet, det är dessa virvelströmmar som genererar värme.

Med induktion talas det mycket om induktionsvärmarens kraft, dock är kraften endast en av tre viktiga parametrar. De andra två är ytan över vilken kraften produceras och frekvensen. Kraften per enhetsarea är en oerhört viktigt parameter där induktorn i sig är helt avgörande för att uppnå en hög effekttäthet. På detta område är Alesco världsledande.

Den sista faktorn, frekvensen, är alltid en kompromiss. I princip gäller att ju lägre frekvens, desto djupare blir den magnetiska penetreringen i materialet. Med andra ord når värmen djupare inuti materialet vid låga frekvenser. Induktionsvärmare med högre frekvenser värmer mer på ytan. Alesco’s 3-fas modeller arbetar i frekvensområdet 15-18 kHz.

Hur kan du använda induktion?

 

Det huvudsakliga användningsområdet för induktionsvärmare är för att frigöra skruvförband och för att rikta ramar och axlar. Men det finns många andra användningsområden för våra induktionsvärmare som att exempelvis lossa limmade delar såsom fönster, dekaler, gummilister etc.

Induktion är något helt annat än att använda en öppen låga som uppvärmning då metoden både är snabb och skonsam. Vid användning av en öppen låga för att lossa ett skruvförband värmer lågan främst de yttre delarna som sedan expanderar. Med induktion får man en omedelbar skillnad i temperatur mellan de olika delarna av leden, som i sin tur orsakar rörelse och "bryter" upp leden. Detta innebär att man bara behöver värma upp skruven för att uppnå en "rörelse", vilket i sin tur minskar det vridmoment som krävs för att frigöra leden.

Med våra maskiner blir ditt jobb både säkrare och lättare! Titta gärna runt på vår hemsida för att ta del av foton och videoklipp som ger en tydligare bild över hur en induktionsvärmare kan vara användbar för dig.

This site uses cookies, by continuing you accept the use of cookies.